Tarjousvaiheen runkosuunnittelu ja vanhojen rakenteiden tarkastus

Autamme rakennusalan toimijoita tarjousvaiheen runkosuunnittelussa ja tuotekehittäjiä mm. CE-merkintään tarvittavien teknisten asiakirjojen laatimisessa. Tarjoamme asiantuntijuutta myös rakennesuunnittelun korjausrakentamiseen.

Tarjousvaiheen runkosuunnittelu

Laaturakenteen suunnittelupalveluiden avulla saat tehtyä vakuuttavampia tarjouksia. Tarjoamme asiantuntevaa apua tarjousvaiheen alustavaan runko- ja luonnossuunnittelun. Parempien suunnitelmien avulla saat tehtyä konkreettisempia tarjouksia, joihin asiakkaan on turvallista tarttua.

Runkosuunnittelu tarpeen mukaan

Pystymme auttamaan tarjousvaiheen runkosuunnittelussa monipuolisesti tarpeesi mukaan. Teemme suunnittelutyön hyvässä yhteistyössä. Laadimme toimivat ja selkeät hahmotelmat kokonaisista runkoratkaisuista yksittäisten dimensioiden valintaan.

Parempi tarjous

Tarjousvaiheen alustava runkosuunnittelu on tärkeää, sillä usein tarjousvaiheessa olevat rakennusprojektitkin tarvitsevat alustavaa rakenteiden runkosuunnittelua. Laadukkaat suunnitelmat auttavat havainnollistamaan tarjousta ja ennakoimaan rakentamista aiempaa paremmin.

Korjausrakentamisen suunnittelu ja tarkastukset

Ammattitaitoinen korjausrakentamisen suunnittelu auttaa varmistamaan, että vanhat rakenteet kestävät muutostöiden jälkeen kuormat ja rasitukset tilojen uusissa käyttötarkoituksissa. Näin vältyt ikäviltä yllätyksiltä ja korjaustöiden jälkeen rakennus palvelee sinua pitkään.

Korjausrakentamisen rakennetarkastukset

Autamme korjausrakentamisen suunnittelussa mm. tilojen laajennuksissa ja käyttötarkoituksen muutoksissa. Kyseessä voi olla vaikkapa uusi varasto liikekiinteistöön, tuotantotilan laajennus tai varastohallin muuttaminen tuotantotilaksi.

Laajennukset tai tilojen käyttötarkoituksen muutokset vaativat usein varmistuksen siitä, että olevat rakenteet kestävät erilaisen kuormituksen ja rasituksen.

Vaurioituneiden rakenteiden tarkastukset

Olevien rakenteiden rakennetarkastukset ovat paikallaan etenkin silloin, jos niissä havaitaan vaurioita. Laskennallisen tarkastelun avulla voidaan selvittää, miten vaurioitunut rakenne kestää ja miten sitä voidaan uudistaa tai korjata.
Lisäksi teemme rakenteille niiden säilyvyyttä ja käyttökelpoisuutta selvittäviä analyyseja.

OTA YHTEYTTÄ

Viedään yhdessä tarjouksesi lähemmäs todellisuutta laadukkailla runkosuunnitelmilla.
Palvelulomake